Find jobbet Kontrakt og løn

Søg jobbet

Skriv CV

Metode

Eksempel

Dit CV er det første, arbejdsgiveren ser. Flere og flere arbejdsgivere screener nemlig på CV'er. Det vil sige, at de skal finde det interessant, før de bruger tid på at læse din ansøgning. Derfor skal dit CV skræddersyes, hver gang du sender det af sted.

Læs her, hvordan du kan gå frem efter en skabelon, så du får formidlet matchet mellem din faglige profil og det job, du søger.

Et CV kaldes også for curriculum vitae eller en levnedsbeskrivelse.

Klik på billedet for at se et CV-eksempel – åbner som PDF i nyt vindue.

Eksempel på curriculum vitae - CV skabelon

CV'et skal målrettes

Du skal vise, at du har fagligheden til at løfte det job, du søger. Du skal derfor vise dine kompetencer, samtidig med at du afslører lidt af din personlighed.

Det gør ingen forskel, om du har fundet et spændende stillingsopslag, eller du søger uopfordret: CV'et skal skræddersyes til det enkelte job ud fra en grundskabelon.

Brug din research om virksomheden og jobbet til at vælge fra skabelonen:

  • Hvordan du vil beskrive dig selv i din faglige profil.
  • Hvilket billede du skal have på din profil.
  • Hvilke opgaver og resultater, du vil fremhæve under hver ansættelse.
  • Hvilke fag eller opgaver fra studiet, du skal beskrive.
  • Hvilke kurser, sprog- og it-kompetencer, du vil fremhæve.

Christian har lavet et CV, som han bruger som grundskabelon, men tilpasser hver gang han skal sende det af sted. Han bruger sin research om virksomheden og jobbet til at vælge, hvordan han skal beskrive sig selv, de ansvarsområder han tidligere har haft, og hvilken information der er relevant at have med.

Fra sit job som studentermedhjælper i Bavnedal Kommune har Christian to opgaver beskrevet i sit CV's grundskabelon:

  • Arbejdet med formidling og pressekontakt
  • Oprydning i gamle sagsmapper

Men til et bestemt stillingsopslag vælger han kun at medtage den første. Den anden har ikke relevans for det job, han søger, så det udelader han.

Han tænker også over, hvilke ord han bruger til at beskrive sine opgaver med og vælger eksempelvis at kalde en af sine opgaver "formidling" i stedet for "lavet tekst til hjemmesiden".

Formidlingskompetencer er nemlig en af de ting, virksomheden efterspørger i deres opslag. På den måde begynder han allerede at besvare virksomhedens kompetencekrav i CV'et.

“En ansøgers CV skal være gennemarbejdet og relateret mod det job, der søges. En ansøgers CV skal være et levende dokument, som hele tiden tilrettes, justeres og målrettes.”

- Citat: Mploy

“I en ansættelsessituation er der flere forhold, der gør sig gældende, når vi skal finde de rette kandidater at indkalde til jobinterviews. Den væsentligste ting er kandidatens CV. Et rigtig godt CV giver et struktureret og overskueligt billede af ansøgeren og indeholder information, der både er afstemt og tilpasset den ansøgte stilling. Et CV skal give indblik i kandidatens erfaring, men også vise hvordan denne erfaring er nyttig i forhold til det givne job.”

- Citat: Vestas

Layout af CV

Når du skal vælge layout, er det værd at overveje, at arbejdsgiveren måske skal igennem hundredvis af CV'er. Så det er afgørende, at man hurtigt kan danne sig et indtryk af din faglige profil og erfaringer. Det er vigtigt, at det er overskueligt sat op med tydelige afsnitsinddelinger, klare skrifttyper og luft, så det er let at "scanne" for læseren. Hold det på to sider og husk at gemme som PDF, inden du sender det af sted, så du er sikker på, at layoutet ikke ændrer sig.
 
Det layout, Christian har valgt til sit CV, er blot én måde at gøre det på. Anvend et layout, der passer til dig og det udtryk, du gerne vil skabe. Det vigtige er, at det er overskueligt og letlæseligt. Christian fandt inspiration på djoef.dk, men du kan også google "cv skabeloner", så kommer der en masse bud.

“CV'et er det første, vi kigger på, og det er derfor vigtigt med et godt opstillet og uddybet CV.”

- Citat: Udenrigsministeriet

Personlige oplysninger

Dit navn, fødselsår og kontaktoplysninger skal være lette at finde, så placér det i toppen. Du kan også angive en URL til din LinkedIn-profil, hvis den er veludfyldt og taler til din fordel. På din LinkedIn kan du vise eksempler på dit arbejde og eventuelle anbefalinger fra tidligere kollegaer, chefer eller studiekammerater, som du har løst projekter sammen med.

Du kan bruge Djøfs råd , når du skal optimere din LinkedIn profil.

Størstedelen af arbejdsgiverne foretrækker, at du har et billede på dit cv. Billedet skal være et professionelt, vellignende portrætbillede taget til lejligheden, og som egner sig til at blive printet i sort/hvid.

Eksempel på personlige oplysninger i curriculum vitae

Christian får en ven med et rigtig godt kamera til at tage tre forskellige billeder af ham. Et hvor han har jakkesæt på, et med skjorte og et i et mere afslappet outfit. Så kan han vælge, hvilket billede der bedst matcher den arbejdsgiver, han søger hos, hver gang han sender sit CV af sted.

For at vælge tjekker han på virksomhedens hjemmeside samt LinkedIn efter billeder af medarbejderne. På den måde kan han få en idé om dresscoden.

Djøfs Linkedin guide

Indled med en faglig profil

Indled dit CV med en kort faglig profil på cirka fire-fem linjer, hvor du kort beskriver, hvad du kan byde ind med i forhold til det, arbejdsgiveren efterspørger i den aktuelle stilling.

Det er vigtigt, at du her klart kommunikerer, hvad du kan bidrage med i forhold til det konkrete job, så din kommende arbejdsgiver får en forståelse for, hvad du kan – også hvis din erfaring eller uddannelse peger i en lidt anden retning end jobbet. Husk ikke at overdynge teksten med tomme floskler og lav maksimalt fem linjers prosa.

Sæt ord på, hvad du kan

Med Djøfs KompetenceKit får du konkret og målrettet input til dit CV og ansøgning og til din dialog med en kommende arbejdsgiver. Der er også tips til, hvordan du kan få én til at interviewe dig om dine kompetencer, så du nemmere får sat ord på dem.

Eksempel på personlig og faglig profil i curriculum vitae

Christian skal søge et marketingjob, så han vælger at lægge vægt på, at han er forretningsorienteret ved at beskrive sig selv som "cand.merc.er" i sin faglige profil. Hvis han skulle søge et klassisk kommunikationsjob, kunne han have beskrevet sig selv som "kommunikationsprofil".

Klik på billedet for at se et CV-eksempel – i nyt vindue.

Se Djøfs arrangementer om jobsøgning

Uddannelse i dit CV

Beskriv i dit curriculum vitae, hvad du tager med fra din uddannelse, som er relevant i forhold til det konkrete job, du søger. Du skal ikke beskrive din studieretning, men i stedet beskrive de fag og projekter, der er relevante i forhold til den stilling, du søger. 

Du kan nævne dit karaktergennemsnit, hvis det taler til din fordel. Et resultat behøver imidlertid ikke være et tal. Det kan eksempelvis også være en opgave, hvis konklusioner blev brugt af en virksomhed eller lignende.

Hvis virksomheden efterspørger en nyuddannet, eller hvis du ikke har relevant erhvervserfaring, skal uddannelsesafsnittet komme før afsnittet om erhvervserfaring.

Eksempel på uddannelse i CV

I beskrivelsen af sin uddannelse vælger Christian at fremhæve et fagligt fokus på PR og markedsanalyser, selvom han selvfølgelig har haft mange andre fag. I et andet CV, rettet mod et job som skribent på en hjemmeside, fremhæver han eksempelvis, at han har haft fokus på online tekstforfatning og udelader PR som et fagligt fokus.

Klik på billedet for at se et CV-eksempel – i nyt vindue.

Erhvervserfaring i dit CV

Beskriv din erhvervserfaring i omvendt kronologisk rækkefølge (nyeste ansættelse først). Beskriv, hvilke relevante ansvarsområder eller arbejdsopgaver du har haft, og hvilke resultater du har skabt som virksomheden kan bruge. Praktikophold beskrives på samme måde som dine andre ansættelser. Så er din titel blot for eksempel "HR-praktikant".

Du kan gruppere dine gamle ansættelser i et samlet afsnit, hvis de ikke er direkte relevante for jobbet, du søger, men stadig bidrager positivt til det samlede indtryk af dig. Hvis du eksempelvis har haft job som tankpasser og kasseassistent, før du startede på studiet, kan du beskrive disse under én overskrift, der hedder "forskellige ansættelser i servicesektoren". Hvis du ikke har opnået deciderede resultater i disse ansættelser, kan du i stedet beskrive dit faglige udbytte.

Eksempel på erhvervserfaring i CV

I eksemplet har Christian fremhævet de relevante opgaver med fed.

Klik på billedet for at se et CV-eksempel – i nyt vindue.

Alternativt kan du stille det op efter nedenstående eksempel:

2009-2012 Studentermedhjælper
Arbejdsopgaver:

  • Udarbejdelse af tekster til forvaltningens hjemmeside
  • Ansvarlig for pressemeddelelser samt personlig kontakt til pressen

Resultater: Jeg bidrog til, at den positive presseomtale af virksomheden blev forøget.

Tillidsposter og frivilligt arbejde

Du kan have tilegnet dig masser af kompetencer og viden gennem frivilligt arbejde og tillidsposter. Beskriv de relevante poster og eventuelle resultater på samme måde som din resterende erhvervserfaring.

Klik på billedet for at se CV-eksempel – i nyt vindue.

 

Eksempel på frivilligt arbejde i curriculum vitae

Kurser i dit CV

Udvælg de kurser, der er relevante for det job, du søger. Angiv titel, længde og udbyder.

Klik på billedet for at se CV-eksempel – i nyt vindue.

Eksempel på kurser i CV

Sprog og IT i dit CV

Vurder, hvor meget plads dine sprog- og IT-kundskaber skal have, med udgangspunkt i hvad der er relevant for jobbet, du søger.

Klik på billedet for at se CV-eksempel – i nyt vindue.

Eksempel på sprog og IT i CV

Fritidsinteresser i dit CV

Nogle arbejdsgivere læser bagfra, fordi de gerne vil have et billede af "det hele menneske": Hvad du laver, når du har fri, og hvordan du "kobler fra". Hold afsnittet på fire-fem linjer.

Klik på billedet for at se CV-eksempel – i nyt vindue.

Eksempel på fritidsinteresser i levnedsbeskrivelse

“Et godt skrevet og overskueligt CV er godt. Det bruger vi til at få et både fagligt og personligt indtryk af den person, som har søgt et job. Fagligt lægger vi vægt på, at kompetencerne skal være på plads – og i nogle jobfunktioner har karakteren en betydning. Personligt er det væsentligt for os, at kandidaten evner at få sig selv fremstillet som en "hel" person.”

- Citat: København Kommune

Referencer i CV'et

Det er ikke nødvendigt at anføre dine referencer direkte.

Hvis du skriver, at de kan indhentes, vil arbejdsgiveren ofte bede om dem i forbindelse med en samtale. Det giver dig mulighed for at give dine referencer en "heads up" om, at de kan blive ringet op.

Klik på billedet for at se CV-eksempel i nyt vindue.

14 3 Vurder indholdet.