Find jobbet Kontrakt og løn

Søg jobbet

Jobsamtalen

Metode

Eksempel

Tillykke! Din ansøgning har givet bonus og gjort en arbejdsgiver nysgerrig efter at møde dig og lære dig nærmere at kende.

For at komme helt i mål og lande jobbet, er det nødvendigt, at du performer godt til jobsamtalen. En god ansættelsessamtale kræver, at du er godt forberedt, både når det gælder kendskab til jobbet og i forhold til din egen præsentation.

Din forberedelse – research på virksomheden

Først og fremmest er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvilken virksomhed du skal til jobsamtale hos. 

Du kan blive mødt med spørgsmålet om, hvorfor du har søgt dette job, og hvad du kender til virksomheden; det skal du kunne svare begavet på! Det er ikke nok at svare, at det er en spændende stilling. Det er vigtigt at kunne begrunde, hvorfor du lige netop gerne vil arbejde i den konkrete virksomhed. Undgå at begrunde din interesse med dine egne udviklingsmuligheder. Fokuser for eksempel i stedet på virksomhedens mål og fortæl, hvorfor du gerne vil bidrage til at nå de mål.

Find ud af, hvilke værdier der er kendetegnende for virksomheden. Har virksomheden været igennem eller står de over for større ændringer, der kan have betydning for jobbet?

Undersøg også så godt du kan, hvad stillingen går ud på. Nærlæs jobopslaget og tjek, om du kan finde ud af mere om stillingen på virksomhedens hjemmeside og på LinkedIn.

Ellen bruger nettet til at udbygge sin viden om virksomheden. Hun begynder med at læse virksomhedens hjemmeside godt igennem, og derefter googler hun for at finde andre oplysninger, der kan bruges, for eksempel artikler fra den lokale avis hvor virksomheden præsenterer et nyt produkt.

Hun tjekker også LinkedIn. Dels virksomheden, dels medarbejdere og relaterede virksomheder. Er der nye projekter undervejs? Hvad er det egentlig, virksomheden beskæftiger sig med? Hvem samarbejder de med? Osv.

Video: Hvordan sælger du bedst dig selv til en fremtidig arbejdsgiver? Se Mikkel forsøge sig med en elevatortale og få 6 gode råd med på vejen.

Hvem er du – og hvad kan du?

Forbered din egen præsentation – af dig selv. Hvem er du, og hvad du kan bidrage med i jobbet?

Film eventuelt din præsentation, mens du øver dig. Det giver dig et reelt indtryk af din performance og dermed mulighed for at finjustere den og gøre et endnu bedre indtryk til jobsamtalen. Du kan også få en ven til at give dig feedback.

Prøv at google dig selv inden jobsamtalen, så har du en fornemmelse af, hvad ansættelsesudvalget ved om dig på forhånd.

Præsenter dig selv godt til jobsamtalen

Forbered dine spørgsmål

Forbered en række spørgsmål, du vil stille til jobsamtalen og sørg for, at du med dine spørgsmål viser, at du har sat dig ind i, hvad det er, virksomheden beskæftiger sig med – og hvad jobbet går ud på.

Men husk, at det også er vigtigt, at du er til stede i ansættelsessamtalen og har overskud til at tage noter, hvis der dukker spørgsmål op undervejs.

Listen med spørgsmål til jobsamtalen skal rumme emner, der er relevante for dig. Det kunne for eksempel være:

 • Konkrete arbejdsopgaver?
 • Hvordan ser en typisk dag ud?
 • Hvilke forventninger har I til den kandidat, I ansætter i stillingen?
 • Hvordan tegner fremtiden sig for virksomheden?

“Ved for eksempel at spørge ind til virksomhedskulturen viser man, at man ikke kun interesserer sig for det faglige, men også er fokuseret på at blive en del af virksomheden.”

- Citat: Ulla Kjær, Arla Foods

Forbered dine svar

Du vil blive følt på tænderne til jobsamtalen. Er der svage punkter i dit CV, så forbered hvad du vil sige. Arbejdsgiver er som udgangspunkt nysgerrig efter at finde ud af, hvem du er, og hvordan du vil passe ind i virksomheden.

Forbered også succeshistorier, der underbygger de kompetencer, du har fremhævet. Eller find tre-fire eksempler på opgaver, du har løst godt. De eksempler kan du bruge til at vise din kommende arbejdsgiver, at du er bevidst om dine styrker. Eksemplerne giver også et konkret billede af, hvad det er, du kan.

Ansættelsesudvalget har typisk også et ønske om at finde ud af, hvad du ellers gemmer på – og hvordan du reagerer, når du møder noget uventet – derfor kan du blive mødt med spørgsmål, der kan virke uvedkommende.

Øv dig i at sige dine svar højt. Få en kammerat til at lege arbejdsgiver og få ham til at stille dig alle de svære spørgsmål og få feedback bagefter. Film samtalen, så kan du tydeligt se, om der var steder, hvor du vævede eller kom med et svagt svar. På den måde kan du optimere dine muligheder for at fremstå kompetent og afklaret til jobsamtalen.

Disse spørgsmål er nogle af de mest typiske, der stilles i jobsamtaler. Forbered dine svar – du møder spørgsmålene før eller siden i din karriere:

 • Hvorfor skal vi lige præcis ansætte dig?
 • Hvad finder du særligt interessant i jobbet?
 • Hvorfor vil du arbejde for os?
 • Hvilke betænkeligheder har du i forhold til jobbet?
 • Giv et konkret eksempel på, hvordan du typisk vil løse en sådan opgave (afhængig af jobindholdet)
 • Hvordan kan man se, at du er xxx (et eller flere af de tillægsord, du har brugt i ansøgningen?) For eksempel resultatorienteret, fleksibel, dynamisk eller …)
 • Hvad er din største styrke, og hvordan kommer den til udtryk?
 • Hvad er din største svaghed (se det som et udviklingspunkt), og hvordan kommer det til udtryk?
 • Hvor længe har du været ledig? Hvad har du brugt tiden på?
 • Hvilke forventninger har du til din kommende chef?
 • Hvordan vil du bidrage til teamets udvikling?
 • Hvad er dine fremtidsmål?
Brug Djøfs kompetencekit til at systematisere dine succeshistorier (PDF)

"Jeg havde forberedt de mest almindelige spørgsmål til en samtale – og følte mig godt klædt på, men da de spurgte mig "hvis du nu var en superhelt, hvad skulle dine superkræfter så være?" blev jeg helt forvirret og kunne slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle svare. Da jeg bagefter spurgte, hvorfor de stillede den slags spørgsmål, sagde min nye chef, at mit svar viste noget om min personlighed og evne til at tænke kreativt."

Forbered dit tøjvalg

Din fysiske fremtoning til jobsamtalen er vigtig. Du skal vælge tøj, du føler dig tilpas i, men det skal også matche kulturen i virksomheden. Det holder ikke at komme i knivskarpt jakkesæt, hvis alle i virksomheden går med jeans – medmindre jobfunktionen kræver det, naturligvis. Skal du have kundekontakt, stiller det ofte andre krav, end hvis du skal være forskningsassistent

Inden jobsamtalen hos HN Industries tjekkede Arne virksomhedens hjemmeside og salgsmateriale samt en del af medarbejdernes LinkedIn-profiler for at se, om der var billeder.

Det var ikke muligt at danne sig et ordentligt indtryk af dress coden, derfor valgte han et helt neutralt outfit; hverken over- eller underdressed.

“Kig dig selv i spejlet, inden du går hjemmefra (præsentabel, men ikke formel), vær oprigtig og forberedt og kend dine egne styrker og udviklingsområder.”

- Citat: Trine Holm, Energinet.dk (i Karriereguiden)

Løn

Du kan blive stillet spørgsmål om dine forventninger til løn under jobsamtalen. Også her er det vigtigt, at du viser, at du har forberedt dig og tager situationen alvorligt. I vil næppe skulle forhandle løn til den første ansættelsessamtale, men ikke desto mindre skal du være forberedt på, at spørgsmålet kan dukke op.

Løn afhænger af mange elementer: jobindhold, erfaring, branche og geografi; det er vigtigt, at du kommer med et realistisk, men ambitiøst lønudspil.

Sætter du din pris for lavt, risikerer du, at arbejdsgiver tænker, at du ikke selv mener, du er god nok til jobbet, eller at du ikke ved noget om den branche, du søger ind i.

Læs mere om lønniveau og markedsværdi 

Er stillingen slået op som løntilskud, så sørg for, at du har styr på ordningen.

Der findes flere forskellige ordninger, hvor arbejdsgiver kan få tilskud til din løn i den første periode af din ansættelse. 

Læs mere om tilskudsordningerne – på djoef.dk

Selve jobsamtalen

Til jobsamtalen bør du medbringe din ansøgning og CV samt stillingsopslag, eksamenspapirer og en liste over referencepersoner – og sørg for at have læst det rigtig godt igennem.

Og så til det helt basale:

 • Mød til tiden – ikke for tidligt og ikke for sent
 • Vær opmærksom på dit kropssprog
 • Hav øjenkontakt – med alle omkring bordet
 • Tag initiativ. Sid ikke bare og vent på, at de stiller spørgsmål – bring dig selv på banen. På den måde viser du engagement og initiativ – men med måde!

Lyt og vær nærværende, vær bevidst om dit kropssprog. Din fremtoning til jobsamtalen viser meget om dine sociale kompetencer.

29 3 Vurder indholdet.