Find jobbet Kontrakt og løn

Søg jobbet

Skriv jobansøgning

Metode

Eksempel

Din jobansøgning skal give et billede af dig i det job, du søger. Et billede, som giver arbejdsgiveren lyst til at invitere dig til en samtale.

Læs her, hvordan du kan bygge din jobansøgning op efter en "skabelon", så du får formidlet den værdi, du kan skabe for virksomheden. I spalten til højre kan du se eksempler fra en ansøgning.

Længere nede på siden, kan du læse om uopfordret ansøgning.

Klik på billedet for at se et eksempel på en jobansøgning – åbner som PDF i nyt vindue.

Eksempel på jobansøgning

Hvilken værdi kan du skabe for virksomheden?

Når du har fundet frem til en stilling, du vil søge og har fået udarbejdet et CV, der er målrettet stillingen, er jobansøgningen det næste trin i processen.

I ansøgningen skal du formidle den værdi, du kan skabe for virksomheden og din motivation for at søge jobbet. Det er afgørende for dine chancer for at blive inviteret til en jobsamtale, at virksomheden har et klart billede af, hvad de får, hvis de ansætter dig.

“Det skal være klart, hvad motivationen er for at søge stillingen, og hvad kandidaten kan bidrage med for at skabe værdi og resultater for den afdeling, vedkommende bliver en del af.”

- Citat fra karriereguiden: Nykredit

Ny jobansøgning – hver gang

Ethvert job er unikt. Derfor bør dine ansøgninger altid være målrettet og skræddersyet til hver enkelt job, du søger. Det er uanset, om du skriver en uopfordret jobansøgning eller en opfordret.

Der er imidlertid andre væsentlige forskelle i de to typer ansøgningers anatomi. Her på siden kan du først læse om den opfordrede ansøgning og længere nede om den uopfordrede jobansøgning.

“Den gode ansøgning er motiveret og skræddersyet til det job, som vi har slået op. Er der tale om en uopfordret ansøgning, forventer vi det samme, hvorfor det i de fleste tilfælde vil kræve noget mere af ansøgeren. En standard ansøgning er "no-go", men er ansøgeren til gengæld i stand til at bygge bro mellem jobbet, vi beskriver, de kompetencer, vi søger og ansøgerens erfaring og kvalifikationer, så er der store muligheder.”

- Citat fra karriereguiden: KPMG

Opfordret ansøgning

Når du skriver en opfordret ansøgning, har du et stillingsopslag at gå efter. Her fortæller virksomheden dig, hvilke opgaver de har behov for at få løst, og hvilke kompetencer der er behov for, og de lægger vægt på. Det er de krav, du skal besvare i din jobansøgning.

Du kan bruge stillingsopslaget og virksomhedens hjemmeside til at få en idé om sprog og tone, så du kan matche det i din ansøgning.

Research derudover på virksomhedens struktur, kultur, behov og værdier på deres hjemmeside, LinkedIn og gennem dit netværk. Når du er skarp på virksomhedens behov og udfordringer, kan du bedre fremstille dig selv som en del af løsningen.

Du kan få relevant input til din ansøgning ved at ringe til virksomheden. Det kan være en god idé, hvis du er god til at spørge til relevant viden om jobbet eller virksomheden, som du ikke kan finde i stillingsopslaget eller på hjemmesiden, og som du kan bruge til at skrive en endnu mere målrettet ansøgning og CV.

Undgå at ringe blot for at gøre opmærksom på dit navn og fortælle, at du søger, i håbet om at det vil være nok til, at du adskiller dig positivt fra de øvrige ansøgere.

Christian analyserer stillingsopslaget ved at overstrege de kompetencer, virksomheden efterspørger og de opgaver, de har behov for at få løst. Som led i sin forberedelse til at skrive jobansøgningen oversætter han arbejdsopgaverne og kompetencekravene til spørgsmål til sig selv.

Når der står, han skal være kreativ, stiller han sig selv spørgsmålet: Hvordan er jeg kreativ? Derefter finder han eksempler på, hvornår han har arbejdet kreativt med et godt resultat. Sådan gør han også med de resterende kompetencekrav og opgaver og får på den måde inspiration til, hvad han kan skrive i sin ansøgning.

Se ledige stillinger m.m. på Djøfs Jobunivers
Se kurser hos Djøfs jobsøgningsværksted

Jobansøgningens struktur

Arbejdsgiverne skanner din jobansøgning lynhurtigt, så sørg for et overskueligt layout, så de fanger de vigtigste budskaber. Langt de fleste arbejdsgivere foretrækker en ansøgning, der er maksimalt én side.

Strukturen på din ansøgning kan variere, men ofte kan du gå frem efter denne skabelon:

  • En fængende overskrift
  • Motivation eller match
  • Dine kompetencer som er det, du kan tilbyde
  • Dine personlige kompetencer
  • En god afslutning

“Den gode ansøgning: Den er kort og præcis, skrevet på maksimalt én side, afspejler dig som person – fagligt og socialt – og er desuden fri for stavefejl og godt sat op.”

- Citat: Epinion

“Den gode ansøgning er godt struktureret og formuleret kort, klart og tydeligt. Ansøgeren må gerne vise at have forstået, hvad der er vigtigst i jobbet. Og så må den gerne afspejle ansøgerens personlighed.”

- Citat: Københavns Kommune

Den gode overskrift

Den gode overskrift stiller skarpt på, hvilke kompetencer du har, som matcher virksomhedens behov.

Det kan være en god idé at lave overskriften til sidst, når du ved, hvad du vil lægge vægt på.

Klik på billedet for at se et eksempel på en jobansøgning – i nyt vindue.

Eksempel på overskrift i jobansøgning

Indled med et match

Vis et tydeligt match mellem dig og jobbet ved at give nogle gode, konkrete og positive grunde til, at du søger jobbet.

Det unikke match mellem dig og jobbet er særlig interessant og bør derfor være i indledningen, ikke gemt til sidst i jobansøgningen. Ros gerne virksomheden – men vær konkret.

Klik på billedet for at se eksempel på en jobansøgning – i nyt vindue.

Eksempel på indledning med match i jobansøgning

Ansøgningens midte: Det, du kan tilbyde

Lad modtager vide, at du tager udgangspunkt i deres verden og skriv så, hvad du kan tilbyde.

I en god jobansøgning viser du, at du har forstået, hvad virksomheden har brug for. Derfor skal du kigge på de krav, der bliver beskrevet i stillingsopslaget og sørge for, at de kompetencer, du byder ind med, matcher disse krav. Beskriv, hvad du konkret kan bidrage med i forhold til dét, virksomheden efterspørger.

Klik på billedet for at se eksempel på en ansøgning – i nyt vindue.

Ansøgningens midte

Skriv fremadrettet

For at skrive en fremadrettet jobansøgning skal du fortælle, hvordan du vil bruge dine kompetencer og erfaringer i det konkrete job, du søger.

Alt for mange kommer til at skrive en prosa-version af deres CV i stedet for at skrive om det, de ser frem til at lave i det kommende job.

Vis, hvordan du har tænkt dig at løse arbejdsopgaverne. Giver du gode konkrete eksempler på dét, gør du beskrivelsen af dig selv mere forståelig. Samtidig undgår du flosklerne. Hvis du for eksempel gerne vil skrive, at du er idérig, så giv et eksempel fra en relevant (og gerne arbejdsmæssig) sammenhæng, hvor du har været idérig. Men husk, at de eksempler, du giver, skal matche indholdet i den stilling, du søger.

“Den gode ansøgning er på én side og er målrettet stillingen. Den har en klar motivation og svarer på de punkter, der efterspørges i stillingsopslaget. Desuden er udsagn om kompetencer begrundet.”

- Citat: Udenrigsministeriet

“Ansøgningen skal ikke være et resumé af CV'et.”

- Citat: Nykredit

Personlige kompetencer

Sidst i ansøgningen kan du give arbejdsgiveren en idé om, hvordan du er som kollega og menneske.

Hvordan arbejder du bedst?
Hvordan indgår du som del af et team?

Klik på billedet for at se eksempel på en jobansøgning – i nyt vindue.

Eksempel på slutning i jobansøgning

Se flere eksempler og få feedback på din ansøgning

Få inspiration til jobsøgningen med eksempler på cv'er og ansøgninger til dig  - de har ført til jobsamtaler og job.

Er du medlem af Djøf og har du lavet en ansøgning efter alle kunstens regler, giver vi dig gerne feedback på den.

- Et lille tip:

Overvej, om din ansøgning med små justeringer vil kunne sendes som uopfordret ansøgning til andre lignende virksomheder, der efterspørger samme kompetencer.

 

49 8 Vurder indholdet.