Søg jobbet Find jobbet

Kontrakt og løn

Ny i job

Metode

Eksempel

Tillykke, du er nu i mål med din jobsøgning. Det lykkedes dig at få et job. Men du er slet ikke færdig, for det er nu, du bliver budt velkommen af nye kollegaer, stillet over for nye opgaver og skal finde rundt i en ny organisation.

Det kan være svært at omstille sig fra studielivets megen frihed til et arbejdsliv med masser af ansvar, faste mødetider og deadlines. Vi kommer her med nogle gode råd til, hvordan du kommer bedst fra start. 

Første dag på dit nye job

Afstem forventninger og find ud af hvad du bliver målt på

Du har en idé om, hvad dine nye arbejdsopgaver består i, men i den første tid ved du sjældent, hvordan du skal løse opgaverne, eller hvad du faktisk skal lave. Det er derfor en god idé, at du tager en snak med din chef og dine kollegaer om dine arbejdsopgaver, så du er nogenlunde skarp på, hvad der forventes af dig. Er du i tvivl, er det en god idé at bruge dine nye kollegaer som sparringspartnere.

Det er også en god investering, at du sætter dig grundigt ind i hvordan din arbejdsgiver vurderer din performance. Mange arbejdspladser, særligt større virksomheder, har formaliserede evaluerings processer, hvor du som medarbejder bliver målt i forhold til din performance.

  • Find ud af hvilke værktøjer der er i spil på din arbejdsplads – er det MUS, performance appraisal, PMP? Opererer man med definerede KPI’er, SMART, skalaer, matrixer?
  • Sæt dig ind i arbejdspladsens mission, vision og værdier. Det er af mange årsager en god idé, men typisk er det også disse parametre, som ligger til grund for hvordan man generelt vurderer performance på arbejdspladsen.
  • Det skal være tydeligt for dig hvad du bliver målt på, både i forhold til konkrete opgaver fx projekter der skal sættes i søen/afsluttes, budgetter der skal overholdes mv. Men i mange organisationer vurderer man også på adfærd; Hvor kundeorienteret er du? Innovativ? Forretningsorienteret? Spørg altså ind til succes kriterierne både i forhold til selve opgaveleverancerne, men også i forhold til processerne.
  • Prøv at lav en realistisk vurdering af din egen performance; Hvad er gået godt? Hvad kunne være gået bedre? Hvad er dine styrker i forhold til de forskellige værdier og hvor ser du selv et udviklingspotentiale?

Længere nede på siden kan du læse mere om medarbejderudviklingssamtalen, bedre kendt som MUS, der er den mest gængse HR værktøj til at diskutere medarbejder performance.

Camilla var begyndt i sit nye job og havde været der en uge, da hun ringede ind til Djøfs rådgivningscenter. Hun var meget glad for, at hun havde fået arbejde, men hun var meget nervøs for fremtiden på arbejdspladsen, da hun ikke vidste, om hun løste opgaverne rigtigt, og hvem hun skulle gå til med sine spørgsmål.

Sammen med Djøf nåede hun frem til, at hun efter weekenden ville vende tilbage til sin chef og stille ham følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan jeg vide, om jeg har været en succés i forhold til opgaveløsningen?
  • Hvem kan jeg sparre med om opgaveløsningen?
  • Er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på?
  • Er der do's and don'ts?

Vær nysgerrig, opsøgende, strategisk og planlæggende

Kender du strukturen i din nye organisation? Sikkert ikke, så kig op og ud i organisationen. Find ud af, hvordan din funktion, afdeling, team er bundet sammen med resten af organisationen og undersøg, hvordan du bidrager til organisationens værdiskabelse.

Opsøg sparring hos din chef og kollegaerne bredt i huset, spis frokost med kollegaer fra andre afdelinger, deltag i sociale arrangementer og, såfremt det er muligt, så byd ind på tværgående projekter. Sørg generelt for at blive et kendt ansigt i huset.

Få overblik over dine muligheder i virksomheden. Hvilke opgaver, projekter og netværk skal du 'dyrke', så dit job og din karriere får gode betingelser? Definér for eksempel dit næste job. Hvor vil du gerne være om to-tre år? Svaret vil give dig konkrete input til, hvad du skal gå efter i forhold til ansvar, opgaver, relationer osv.

Tag ”ny i job”-skiltet af

Vær fleksibel

Alle opgaver kan ikke altid være lige spændende. Der vil altid være nogle opgaver, som du ikke synes matcher din profil 100 %, men de skal stadig løses. Husk også, at din chef godt kan bede dig om at lave kaffe, hente kopier i kopimaskinen eller lave referater af møder, selvom det ikke står i din jobbeskrivelse.

Er du fleksibel på disse områder, er chancen for, at din chef også er fleksibel over for dig langt større. Nægter du at løse opgaverne, bringer du dig selv i unødig konflikt med ledelsen!

Peter er nyuddannet jurist og ansat som personskadespecialist i en mindre forsikringsvirksomhed. Hans chef har flere gange bedt Peter om stå for at lave kaffe.

Det irriterer Peter. Han mener ikke, at det er en del af hans arbejdsopgaver. Næste gang chefen beder Peter om at lave kaffe, gør Peter opmærksom på, at det ikke er en del af hans arbejdsopgaver, og at det ikke fremgår af hans kontrakt, at han skal lave kaffe eller lignede.

Peters chef tager det meget ilde op og fortæller Peter, at han har mange udviklingsmuligheder i virksomheden, men at det kræver, at alle løfter i samlet flok. Er Peter ikke indstillet på dette, er han velkommen til at søge andre steder hen.

At Peter ikke vil lave kaffe, bringer ham i en unødig konflikt med sin chef. Havde han i stedet forsat med at lave kaffen, ville han have undgået konflikten og udvist fleksibilitet.

Forstå din lønseddel

Du bør altid kontrollere din lønseddel for, at se om du får den rigtige løn.

Da det kan være svært, at gennemskue de forskellige elementer på lønsedlen, hjælper vi dig her med at forstå din lønseddel.

Husk at vælge om du er privat- eller offentligt ansat.

Eksempel på curriculum vitae - CV skabelon

Klik på billedet for at se et lønseddel-eksempel for en privatansat - åbner som PDF i nyt vindue.

Eksempel på curriculum vitae - CV skabelon

Klik på billedet for at se et lønseddel-eksempel for en offentligt ansat - åbner som PDF i nyt vindue.

Din første MUS

MUS er en medarbejderudviklingssamtale mellem dig og din leder. Der lægges op til en ligefrem og åben dialog i samtalen. Grundlaget for samtalen er at sikre, at du trives og udvikler dig i overensstemmelse med begge parters behov.

Samtalen kan enten foregå som en uformel samtale, hvor I taler om forskellige emner, eller som en mere struktureret samtale, hvor I tager udgangspunkt i nogle allerede stillede spørgsmål. Det er en god idé, at du inden samtalen selv har forberedt egne forbedringspunkter. 

MUS kan i nogle tilfælde indeholde drøftelser af kritiske forhold. Både du og din arbejdsgiver kan have kritikpunkter over for hinanden – for eksempel vedrørende det udførte arbejde og arbejdsindsatsen.

Husk, at kritik kan opfattes meget forskelligt. Du skal derfor nøje overveje dine ord og passe på, at dine kritikpunkter ikke bliver en direkte og skarp kritik af din leder. Du skal også være forberedt på, at din leder kan komme med kritik af dig, som kan føre til uenighed og diskussion. Det er i disse situationer vigtigt, at du bevarer dit overblik og er saglig og konstruktiv i din argumentation.

Mette har været ansat i en større medievirksomhed i syv måneder, da hun bliver indkaldt til sin første MUS. Mette har en fornemmelse af, at samtalen er et frit forum, hvor alt, hvad der bliver delt mellem Mette og lederen, bliver inden for MUS'ens fire vægge. Mette har derfor en række kritikpunkter, som hun gerne vil gøre lederen opmærksom på, herunder ledelsesstilen. Forinden samtalen kontakter Mette Djøf for at høre om vi er enige i hendes strategi?

Det er vi ikke. Vi gør Mette opmærksom på, at en MUS samtale er en udviklingssamtale, der tager udgangspunkt i Mettes udvikling i jobbet. Udtrykker Mette direkte kritik af lederen, kan i værste fald bringe hende på kollisionskurs med lederen igennem den næste lange tid.

I stedet for at fremføre kritikpunkter som modsvar til de forbedringspunkter ledelsen ønsker, at Mette arbejder med, bør Mette vær lydhør over for hvad ledelsen siger. Er Mette ikke enig i kritikken, bør hun fokusere på hvad hun/lederen skal gøre fremadrettet, og undgå at lægge for meget vægt på, hvad der tidligere er sket.

Med dette in mente prøver Mette til sin MUS samtale at være imødekommende over for lederens udviklings- og kritikpunkter. 

Mette har en konstruktiv samtale med sin leder om sine behov er for at løse opgaverne optimalt. Mette kommer også med forslag til, hvordan de kan ændre i den fremadrettede arbejdsgang. I de forslag Mette kommer med holder hun sig på sin egen "banehalvdel". 

3 0 Vurder indholdet.